Cachese

Ook dit seizoen wil de kerkenraad dat er catechese wordt gegeven aan de jongeren van onze gemeente. Het is zo belangrijk dat onze jongeren leren vanuit Gods woord en zo groeien in geloof in Jezus Christus.

Dit seizoen zal onze nieuwe predikant, ds. G.W. Oostermann, zelf de catechese geven.

Er worden weer 2 groepen gevormd, de groep van 12 tot 15 jaar en de groep vanaf 15 tot 18 jaar. De 15-jarigen mogen kiezen naar welke groep ze gaan. We weten dat deze keuze afhangt waar vrienden of vriendinnen op zitten.

Dominee Oostermann wil eerst in gesprek gaan met de jongeren, om na te gaan welke avond de geschiktste is en welke methode per groep het beste aansluit.

 

Data catechesegroepen

groep 12-15

 • 15/01
 • 05/02
 • 19/02
 • 04/03
 • 18/03
 • 01/04
 • 15/04

groep 15 jr en ouder

 • 19/01
 • 02/02
 • 09/02
 • 08/03
 • 22/03
 • 05/04
 • 19/04
Facebook

Binnenkort:

21 feb 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY
23 feb 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
27 feb 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
01 mrt 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
04 mrt 2020;
, 19:00 - 20:00
Catechesatie jongste groep
05 mrt 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
06 mrt 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY
08 mrt 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
08 mrt 2020;
, 20:00 - 21:00
Catechesatie oudste groep
12 mrt 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732