Bij de diensten

Een serie van twee themadiensten op zondag 9 en 16 februari, over twee geboden uit de Tien Geboden.

Zondag 9 februari.
Wat zijn afgoden? En hoe ga je met je ouders om? Twee vragen die in deze en de erop volgende zondag centraal staan in de kerkdienst.
Deze zondag gaat het over afgoden. In de Tien Geboden wordt geleerd dat je geen andere goden mag dienen. Want dat is afgoderij. Maar wat is dat dan? Is zo´n gebod nog wel van deze tijd, of allang achterhaald? Wat kun je ermee? Daarover gaat het deze zondag.

Zondag 16 februari.
Ouders, iedereen heeft ze. Nauw betrokken of juist niet. In leven of niet meer. ´Eer je vader en je moeder´, staat er in de Tien Geboden. Voor de één kan dat heel anders liggen dan voor de ander. Het verschilt nogal of je lieve en zorgzame ouders hebt (gehad), of ouders die dat, om wat voor reden dan ook, niet kunnen/konden opbrengen. Is het niet ´ere wie ere toekomt´? En als Jezus zegt ´wie z´n ouders meer liefheeft dan Mij, hoort niet bij Mij´, gaat dat dan niet dwars tegen dat gebod in? Over dit intrigerende vijfde gebod gaat het deze zondag.

Zondag 23 februari.
Deze zondag heten we ds. R.A. Houtman uit Epe welkom als gastvoorganger.

Zondag 1 maart.
Met deze zondag begint de voorbereidingstijd naar Pasen. Een periode van zes weken, met zes voorbereidingszondagen. Die weken worden wel de lijdensweken genoemd, omdat er in deze aanlooptijd naar Pasen veel wordt stilgestaan bij het lijden van Jezus.

De periode wordt ook wel Veertigdagentijd genoemd. Vanaf Aswoensdag, 26 februari, tot en met de Stille Zaterdag voor Paaszondag telt deze periode 40 dagen, de zondagen niet meegerekend. ´Veertig´ heeft in de bijbel de betekenis van inkeer, bezinning, verstilling, voorbereiding. Zoals bijvoorbeeld het volk Israël veertig jaren door de woestijn trok, voordat zij het beloofde land binnen mochten trekken. En Jezus veertig dagen zich vastend en biddend terugtrok in de woestijn en door de duivel op de proef werd gesteld. De naam Veertigdagentijd heeft dus goede Bijbelse papieren. De naam roept op tot bewustwording: waar gaat het echt om in ons leven, wat doet er werkelijk toe? Soms kiezen mensen voor een vorm van vasten in deze tijd, ter ondersteuning van die bewustwording. De periode wordt dan ook wel Vastentijd genoemd.

De liturgische kleur die hoort bij voorbereiding, inkeer en bezinning is paars. Daarom hangt er vanaf deze zondag ook weer een paars antependium aan de preekstoel in de kerk.

Elke zondag in deze periode heeft in de oude kerkelijke traditie een Latijnse naam. Deze eerste zondag heet Invocabit. ´Aanroepen´ betekent dat. De namen zijn altijd ontleend aan een Bijbeltekst. Deze naam is ontleend aan Psalm 91 waar de Here God in het 15e vers zegt: ´als je Mij aanroept, zal Ik bij je zijn´. Een bemoedigende naam dus.

Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam IJsselmonde hoopt in deze dienst voor te gaan.

Zondag 8 maart.
De tweede zondag in de Veertigdagentijd heeft de naam Reminiscere. ´Gedenken´ betekent dat. Ontleend aan Psalm 25. In het zesde vers klinkt het gebed: ´Heer, gedenk mij´, of ´denk aan mij´. We schenken op deze zondag ook in het bijzonder aandacht aan het belang van het gebed voor gewas en arbeid. Concreet, omdat in het voorjaar weer veel natuur uitloopt, veel ingezaaide gewassen ontkiemen, waar groeikracht voor nodig is, maar wat niet vanzelfsprekend is. Groeikracht en energie voor onze arbeid, denkkracht en creativiteit is gave van God. Daarom is het goed om daar jaarlijks bewust bij stil te staan.

Zondag 15 maart.
De naam van deze derde zondag luidt Oculi - ‘mijn oog’. Het komt uit Psalm 25, vers 15: ´Ik houd mijn oog gericht op de Heer´. Een naam die je zo bepaalt bij je focus: wat is jouw oriëntatiepunt in je leven?

Deze zondag is de eerste Gemeentedienst van dit kalenderjaar. Een dienst die voorbereid wordt door jong en oud. Bij het schrijven van deze kopij moeten de voorbereidingen nog starten. Zin om mee te doen? Ik hoor het graag.

Zondag 22 maart.
De vierde zondag in de Veertigdagentijd. ´Laetare´ heet deze zondag. ´Verheugt u!´ betekent dat. Het komt uit Jesaja 66 vers 10. Midden in deze tijd van inkeer, bezinning en verstilling is dit plotseling een naam die even opveert, aandacht vraagt voor de vreugde waar we naartoe onderweg zijn. We gaan immers richting Pasen! Het vreugdefeest van Jezus´ grote overwinning en opstanding! Een bemoedigende ondersteunende naam, zo midden in deze bezinningstijd. Het gaat in de kerkdienst deze zondag dan ook over de waarde van niet zomaar even een blij gevoel, maar van echte vreugde, die standhoudt, ook bij tegenslag en in lijdenstijd.

Zondag 29 maart.
We naderen Pasen. Nog twee voorbereidingszondagen te gaan. De naam van deze zondag betrekt je weer (na de vreugde van de vorige zondag) bij de diepgang van inkeer, bezinning en lijdenstijd. ´Judica´, heet deze zondag - ´doe recht´ betekent het. Ontleend aan het gebed waar Psalm 43 mee begint: ´Doe mij recht, o God´. In de kerkdienst op deze zondag wil ik ook aandacht schenken aan Dietrich Bonhoeffer. 75 jaar geleden, op 9 april 1945 werd hij, als verzetsman en belangrijk voorvechter voor de diepgang van ons christelijk geloof, vlak voor de bevrijding, door de Nazi´s vermoord. Dit jaar 2020 is het Bonhoeffer-jaar, waarin geregeld aandacht wordt gevraagd voor deze grote voorganger in verzet tegen wat niet deugt en in overgave aan God.

Zondag 5 april.
´Zondag Palmarum´ is de officiële naam voor deze zesde en laatste zondag voor Pasen. Goed vertaald: Palmzondag, of beter, Palm- en Passiezondag. De naam Palmzondag betrekt je bij het moment in de bijbel waarop Jezus op een ezeltje binnenrijdt in Jeruzalem en Hij verwelkomd wordt door mensen die juichend met palmtakken staan te zwaaien. Het tweede deel van de naam, Passiezondag, betrekt je tegelijkertijd bij het vervolg van de weg die Jezus daarna ging. Passie betekent lijden. Zijn weg werd een lijdensweg, een Via Dolorosa. Een lied zegt: ´Heden Hosanna, morgen Kruisigt Hem!´ Over die gelaagdheid, die dubbele betekenis, gaat het deze zondag in de kerkdienst.

Na deze zondag volgt de Stille of Goede Week, op weg naar Pasen. 

ds. Gert Oostermann.

Facebook

Binnenkort:

09 juli 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
10 juli 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY
12 juli 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
16 juli 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
16 juli 2020;
, 20:00 - 21:00
Uur van gebed
19 juli 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
23 juli 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels
24 juli 2020;
, 20:03 - 21:57
JoY
26 juli 2020;
, 10:00 -
Kerkdienst
30 juli 2020;
, 14:30 -
Protestantse viering in de Zeven Schakels

kerk

Kerkgebouw
Markt 4, 4761 CD Zevenbergen
Dienst: Zondag 10.00 uur
Consistorie: 0168-323732